Joomla Cymru

Logo Joomla Cymru

Nid yw'r wefan hon ar-lein eto. Bydd y wefan yn cynnwys gwybodaeth am y fersiwn Gymraeg o Joomla, yn hyrwyddo'r defnydd o Joomla ar gyfer creu gwefannau Cymraeg ag Amlieithog ac yn rhoi gwybodaeth am y broses o gyfieithu Joomla a'i estyniadau.

Yn y cyfamser gallwch gysylltu â

ebsost

Nid yw joomla.cymru yn gysylltiedig â na'n cael ei chefnogi gan y Prosiect Joomla!.  Mae defnydd o'r enw, symbol a logo Joomla! ac unrhyw nod masnach cysylltiedig yn cael ei ganiatáu dan drwydded cyfyngedig gan Open Source Matters, Inc.


This website is not yet online. It will provide information about the Welsh version of joomla, promote the use of Joomla for Welsh and Multilingual sites and provide information about the translation processes for Joomla and it's extensions.

Meanwhile you can contact

ebsost

joomla.cymru is not affiliated with or endorsed by The Joomla! Project™. Use of the Joomla!® name, symbol, logo and related trademarks is permitted under a limited license granted by Open Source Matters, Inc.